Vijčani bezuljni kompresori

D15H RS – D110H RS (Regulated Speed - Watercooled)

Glavne karakteristike DH RS serije su maksimalna efikasnost na svakom nivou potražnje koja smanjuje troškove energije i štedi novac. Takođe DH RS serija kompresora pruža: visoku pouzdanost, visoku energetsku efikasnost (do 20%), niske troškove za vlasnika. Sve ovo možete ostvariti preko UNI COMP.TRADE na brz i efikasan način.

Preuzmite katalog (PDF format)

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.