Uređaji za sušenje i filtriranje

El. ispuštač kondenzata Bekomat

CompAir elektronski uređaji koriste el. energiju kako bi izbacili višak kondenzata. Spojeni su na mrežu preko utikača (Napon 24 V). Pouzdaniji su od mehaničkih uređaja i s njima sistem nema padove pritiska. I ove uređaje možete nabaviti preko firme UNI COMP.TRADE d.o.o Smederevo.

Karakteristike elektronskih uređaja BEKOMATA:

  • Protok od 1,5 do više od 12.000 m3/min

  • Raspon radnog pritiska od 0,1 – 63 bara

  • Uobičajeni i agresivni kondenzat

  • Napon 24 Vac/dc, 48 Vac, 100 Vac, 110 Vac, 200 Vac or 230 Vac

  • Temperatura od -20°C to 60°C

  • Zaštita klasa IP 65

  • Opasna prostor klasa zaštite II 2G EEx ib IIB T4 and ATEX 100

  • Moguć slobodni kontakt alarma

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.