Uređaji za sušenje i filtriranje

Filteri

Filteri se primenjuju i pre i posle kompresije. Filtriranje ulaznog vazduha smanjuje habanje usisa kompresora uklanjanjem većih čestica. Tokom kompresije vazduh može biti zagađen uljem (kod mašina podmazivanih uljem) koje se uklanja filterima. Efikasnost filtera zavisi od vrste, starosti, konstrukcije i radnog stanja kompresora. Filteri se često postavljaju višestepeno. Vlaknasti filteri mogu da uhvate ulje samo u vidu kapljica, dok efikasniji filteri sa aktivnim ugljem mogu da apsorbuju i ulje u vidu pare. Možemo vam pomoći da odaberete najbolje filtere za svoje potrebe. I ove uređaje možete nabaviti preko firme UNI COMP.TRADE d.o.o Smederevo.

Preuzmite katalog (PDF format)

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.