Kompresori visokog pritiska

Industrijski vazduh i gas

Kompresori viskog pritiska se mogu isporučiti kao potpuno instaliran paket ili kao minimalna konfiguracija. Pored toga, proizvodnjom CompAir kompresora od integrisanih uređaja postignut je visok stepen fleksibilnosti ove palete proizvoda, omogućavajući kreiranje prilagođenih paketa koji tačno odgovaraju potrebama korisnika i koji se mogu proizvoditi uz minimalan uvodni period čekanja.

Preuzmite neke nase kataloge:

Preuzmite katalog (PDF format)
Preuzmite katalog (PDF format)
Preuzmite katalog (PDF format)
Preuzmite katalog (PDF format)
Preuzmite katalog (PDF format)

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.