Pokretni kompresori CompAir

Pokretni kompresori C85 – C140

Ova serija kompresora je dizajnirana da odgovori na najteže zahteve, kao što su izgradnja puteva, građevinske restauracije i druge poslove. Održavanje je lako i jednostavno, jer sam dizajn kompresora sa pokretnim vratima (lak pristup do motora) to omogućava. Opremljen je značajnim opcijama te na taj način je omogućena velika ušteda u održavanju i servisiranju. Ima ugrađene dve baterije koje mu omogućavaju rad u veoma hladnim uslovima. Takođe je mali zagađivač prirodne sredine.

Za više informacija, kliknite OVDE.

Preuzmite katalog (PDF format)

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.