Kompresori visokog pritiska

  • Industrijski vazduh i gas
  • Kompresor za pet ambalazu

Kompresori visokog pritiska imaju veoma široku primenu. Koriste se za punjenje KPG (Komprimovani Prirodni Gas) vozila, vazduh za disanje, industrijski vazduh i gas, brodsku industriju, vojnu primenu itd.

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.