Prodaja rezervnih delova

Firma UNI COMP.TRADE d.o.o. iz Smedereva je zvanični distributer za Srbiju CompAir-ovih i UNITEH-ovih kompresora i ostale prateće opreme. Ova firma, takođe, vrši i prodaju rezervnih delova.

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.