Vijčani bezuljni kompresori

  • Vijcani bezuljni kompresori
  • Mehanizam vijcanih bezuljnih kompresora

Vijčani bezuljni kompresori se proizvode za potrošače kojima je potreban sto posto čist, bezuljni, komprimovani vazduh. Najčešće se koriste u prehrambenoj industriji, gde ulje u komprimovanom vazduhu ne sme doći u dodir sa proizvodima.

Mehanizam je sledeći: u kompresoru se nalazi inovativni jednovijčani kompresioni element sa jednim pužnim vijkom koji se zupči sa parom zaptivnih prstenova sa po 11 zubaca (vidi sliku). Sabijanje vazduha se vrši u dve komore iznad i ispod glavnog rotora. Opterećenja na ležajevima su mala i uravnotežena, što im produžava radni vek i značajno smanjuje operativne troškove.

U kompresioni element se ubrizgava voda koja hladi, podmazuje i zaptiva. Zbog toga kompresor radi na niskim temperaturama, utrošak električne energije je mali, a efikasnost na visokom nivou.

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.