Vijčani Uljni Kompresori

  • Vijcani uljni kompresori
  • Vijcani uljni kompresori CompAir

Ova tehnologija (vijčani kompresori) se sastoji u komprimovanju vazduha pomoću dva vijka koji se okreću u suprotnim pravcima, smanjujući zapreminu vazduha između njih i kućišta. Vijci su potopljeni u ulje, te se na taj način izbegavaju gubici vazduha, a istovremeno se sprečava i njihovo pregrejavanje.

Zahvaljujući ovoj tehnologiji, vijčani kompresori imaju daleko manje pokretnih delova od klipnih kompresora. Zbog toga, uklopljeni vijci u bloku rade na velikom broju obrtaja stvarajući mnogo komprimovanog vazduha sa maksimalnim stepenom iskorišćenja.

Vijčani kompresori su idealno rešenje na mestima na kojima je potreban kontinuiran protok komprimovanog vazduha.

Vijčane uljne kompresore, kao i mnoge druge kompresore iz našeg bogatog asortimana, možete naručiti preko firme UNI COMP.TRADE d.o.o., ovlašćenog distributera CompAir-ovih proizvoda za Srbiju.

© Copyright 2014. Sva prava zadrŽana.